CertiTrade betalning ›      Webbutik      |      Open Source      |      CertiTrade Mail-Pay     
CertiTrade webbutik
När man redan har en webbutik och vill integrera kortbetalning.

Det krävs en del programmering och fullständiga instruktioner medföljer i en sambandsbeskrivning för anslutning av webbutik till CertiTrade Betalsystem. Exempelfiler för PHP och ASP.

  Kontakta Certitrade för information om integrering av kortbetalning - vi skickar då installationshandledning


   Översikt - Webbutik
   Beställ betalning
   Återförsäljare